Descomposición polinómica

  1. Cambiar un numero de base diferente de 10 a base 10